منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اطلاعات و خدمات
اطلاعیه
اعلانات مهم
امكانات
بازديدها
پرسش و پاسخ
تلفن گویا
جدول پرداخت
جستجو
خدمات الکترونیک
دیدار مردمی با مدیر کل
راهنمای خدمات
زمان عقربه اي
سایتها
شعار سال
فلوچارت فرآیند
لینک ها
متون عمومي
منو
منو
منوی کارتابل
نظر خواهي
ورود كاربران
ورود كاربران
برگزاری دوره آموزشی نسخه نویسی الکترونیک برای پزشکان و موسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد شهرستان ماسال دوره آموزشی نسخه نویسی الکترونیک در راستای حذف دفترچه های کاغذی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت با حضور روسای ادارات نظارت و ارزشیابی ، رسیدگی به اسناد پزشکی ، بیمه سلامت شهرستان ماسال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل اداره بیمه سلامت شهرستان ماسال ........

دوره آموزشی نسخه نویسی الکترونیک در راستای حذف دفترچه های کاغذی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت با حضور روسای ادارات نظارت و ارزشیابی ، رسیدگی به اسناد پزشکی ، بیمه سلامت شهرستان ماسال و فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل اداره بیمه سلامت شهرستان ماسال با مشارکت پزشکان ، داروخانه ها و آزمایشگاه شهرستان برگزار گردید. در این دوره آموزشی پزشکان منتخب و موسسات فوق الذکر به صورت عملی و کارگاهی در محیط آزمایشی با نحوه نسخه نویسی و اقدامات بعدی کار با سامانه نسخه نویسی الکترونیک آشنا شدند. بر اساس این طرح در بازه زمانی تعیین شده کلیه دفترچه های کاغذی بیمه حذف و خدمات تشخیصی و درمانی (ویزیت، داروخانه ، آزمایشگاه ، تصویر برداری و فیزیوتراپی و ...) به صورت کاملاً الکترونیک به بیمه شدگان ارائه می گردد. از اهم مزایای این طرح مدیریت بهینه هزینه های درمانی، صرفه جویی منابع ، افزایش کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی و مدیریت سبز (حذف کاغذ و کمک به محیط                زیست و ...) می باشد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر