منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اطلاعات و خدمات
اطلاعیه
اعلانات مهم
امكانات
بازديدها
پرسش و پاسخ
تلفن گویا
جدول پرداخت
جستجو
خدمات الکترونیک
دیدار مردمی با مدیر کل
راهنمای خدمات
زمان عقربه اي
سایتها
شعار سال
فلوچارت فرآیند
لینک ها
متون عمومي
منو
منو
منوی کارتابل
نظر خواهي
ورود كاربران
ورود كاربران
اعتبار دفاتر بیمه درمانی ایثارگران موسسات تشخیصی-درمانی طرف قرارداد : به اطلاع میرساند دفاترسایراقشار-ایثارگران که تاریخاعتبار آنها 29/12/97بوده تا تاریخ31/3/98در موسسات تشخیصی - درمانی طرف قرارداد قابل پذیرش میباشد موسسات تشخیصی-درمانی طرف قرارداد :
به  اطلاع  میرساند  دفاترسایراقشار-ایثارگرانکه تاریخاعتبار آنها 29/12/97بوده
تا تاریخ31/3/98در موسسات تشخیصی - درمانی طرف قرارداد قابل پذیرش میباشد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر