منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اطلاعات و خدمات
اطلاعیه
اعلانات مهم
امكانات
بازديدها
پرسش و پاسخ
تلفن گویا
جدول پرداخت
جستجو
خدمات الکترونیک
دیدار مردمی با مدیر کل
راهنمای خدمات
زمان عقربه اي
سایتها
شعار سال
فلوچارت فرآیند
لینک ها
متون عمومي
منو
منو
منوی کارتابل
نظر خواهي
ورود كاربران
ورود كاربران
نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت از تاریخ 15 آذر تا 15 دی ماه با حمایت سازمان بیمه سلامت ایران برگزار می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این مسابقه علمی به وب سایت http://shareidea.ihio.gov.ir مراجعه فرمائید.
فایل ویدئویی معرفی رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت:
دانلود ویدئو اول ، دانلود ویدئو دوم       نمایش پوستر رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت

**************************************


                         
تلفن گویا
فايلها
computer-icon-27.gif 3.636 KB
امام حسین (ع می فزماید:
درخواست های مردم از شما ، از نعمتهای الهی است برای شما ، از این نعمت ها ملول و خسته نشوید.
تعیین وقت ملاقات : با شماره
تلفن:01333330858
زمان ملاقات :سه شنبه هر هفتهدر روز سه شنبه هر هفته ملاقات حضوری با مدیرکل محترم برگزار می گردد لطفا جهت تعیین وقت ملاقات با شماره تلفن
01333330858 تماس حاصل فرمائید.

سال ااقتصاد مقاومتی  ، افدام و عمل

فرم پزشکان:
تقاضا نامه پزشک
تمدید قرارداد
قرارداد همکاری با پزشکان و
 دندانپزشکان

گواهی آموزش مستمر پزشکان
و موسسات طرف قرارداد

فهرست نسخ ویزیت پزشکان و دندانپزشک
فهرست نسخ خدمات پزشکان و دندانپزشک
برگ صورتحساب پزشکان و دندانپزشک
فرم موسسات:
تقاضانامه موسسات
تمدید قرارداد
قرارداد همکار موسسات پاراکلینیک
قرارداد همکاری با مرکز بهداشت شهرستان
قرارداد همکاری بیمارستانهای خصوصی
قرارداد همکاری بیمارستانهای دولتی
قرارداد همکاری جراحی محدود
قرارداد همکاری داروخانه
قرارداد همکاری درمانگاه
گواهی آموزش اولیه  مستمر
تعهدات و تعرفه ها:
خدمات مورد تعهد در مطب

 قوانین و مقررات نظارت وارزشیابی
دستورالعمل پزشکان سطح 2
ضوابط رسیدگی به اسناد پرتوپزشکی
 دستورالعمل وضوابط رسیدگی به اسناد فیزیوتراپی 
ضوابط رسیدگی به اسناد آزمایشگاه
ضوابط رسیدگی به اسناد پزشکی
ضوابط و دستورالعملهای سازمان بیمه
خدمات درمانی ویژه داروخانه

دستور العمل اسناددندانپزشکان  صفحه اول
ضریب خدمات دندانپزشکی در سال 91 جدید
ضوابط لازم الاجرا توسط دندانپزشکان جدید
نحوه محاسبه کلیشه رادیوگرافی
فرمهای ایزو جهت تحویل نسخ به اداره کل
فرم ایزودرخواست هزینه و صورتحساب داروخانه ها و پاراکلینیک ها

فرم ایزوگزارش فیزیوتراپی
فرم ایزوفهرست نسخ موسسات فیزیوتراپی طرف قرارداد

1 2