پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
يكشنبه 31 شهريور 1398

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06
معرفی مدیران
تماس با مسئولین
 
آقای دکتر علی اکبری
مدیر کل بیمه سلامت استان گیلان
:مسئولیت
01333330956
:تلفن
:ایمیل
 

آقای دکتر سعید مهدی پور
 
معاونت بیمه خدمات سلامت :مسئولیت
01333332314
:تلفن
:ایمیل
 
آقای محمد معصومی
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
:مسئولیت
01333332314
:تلفن
:ایمیل
 


آقای محمد حسین سرخی قصبه
 
رئیس اداره امور اداری
:مسئولیت
01333344970
:تلفن
:ایمیل
 
آقای علی شمسی 
رئیس اداره آمار و خدمات رایانه ای
:مسئولیت
01333332041
:تلفن
:ایمیل
 

آقای فرهاد بهمن پور
 
رئیس اداره امور مالی
:مسئولیت
01333329428
:تلفن
:ایمیل
 
خانم سیده پروانه احمدی
 
سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی
:مسئولیت
01333327479
:تلفن
:ایمیل
 
آقای مختار فصیحی
 
رئیس اداره بیمه گری و درآمد
:مسئولیت
01333344972
:تلفن
:ایمیل
 
دکتر لیلا ژاله جو 
 
رئیس اداره رسیدگی به اسناد پزشکی
:مسئولیت
01333344971
:تلفن
:ایمیل
 
آقای رضا  مددخواه  
 
سرپرست اداره حراست
:مسئولیت
01333323961
:تلفن
:ایمیل
 
آقای محمد اسدی
 
مسئول روابط عمومی
:مسئولیت
01333330858
:تلفن
:ایمیل