پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
يكشنبه 31 شهريور 1398

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06

شهروند گرامي
چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات سازمان بيمه خدمات درماني ،عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه اين خدمات شكايتي داريد مي توانيد اطلاعات خود را از طريق اين فرم ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.
چند نكته:
-درصورتيكه قبلا شكايتي را ارسال نموده ايد و پرونده شما درحال رسيدگي است از ارسال مجدد شكايت خودداري فرماييد.
- شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست باشد و يا مشخصات شاكي ناقص بوده و هويت وي احراز نشود ،رسيدگي نخواهد شد.
- اكيدا درخواست مي گردد شكايت خود را در چند موضوع در يك شكايت نامه ارسال نكنيد.
- جهت اطلاع از نتايج بررسي و اقدامات در حفظ و نگهداري كد رهگيري خود كوشا باشيد.
مشخصات شکایت کننده
* نام استان * نام شهرستان
تاریخ پست الکترونیکی
* تلفن ثابت تلفن همراه
نشانی
شما جزء كدام گروه از مخاطبين سازمان بيمه خدمات درماني مي باشيد؟
*
Security Code