پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
يكشنبه 31 شهريور 1398

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06
افتخارات
-کسب رتبه برتز در چارچوب محورهای نظام ارزیابی عملکرد سال 86

-کسب رتبه نخست در طرح تکریم ارباب رجوع

-کسب رتبه دوم در جشنواره شهید رجائی

-موفقیت در امر استقرار نظام ارزیابی مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 در اداره کل با ممیزی و تأئید آن توسط مرجع گواهی دهنده (RW TUV آلمان)

 -کسب رتبه برتر در چارچوب محور های« نظام ارزیابی عملکرد» سال 89

-کسب رتبه اول در میان دستگاه های اجرایی استان درجشنواره شهیدرجایی در سال 90
-کسب رتبه اول در میان دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی در سال 91
-کسب رتبه برتر در توسعه و ترویج فرهنگ نماز از سوی شورای اقامه نماز استان سال 91