پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
يكشنبه 31 شهريور 1398

نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
بيشتر
آخرین بروزرسانی:
شنبه 19 خرداد 1397 08:44:32
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3410
تعداد بازديد از سايت: 94079666
تعداد بازديد زيرپورتال: 966880
اين زيرپورتال امروز: 84
در امروز: 821
اين صفحه امروز: 2
منشور اخلاقی

إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق    

       همانا برگزیده شدم تا مکارم اخلاق را تمام نمایم

                                                                                                              حضرت رسول اکرم(ص) 


منشور اخلاقی کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران 

      این منشور به منظـور اشـاعه و اعـتلای فرهنـگ اسـلامی و ارزش هـای انسـانی و سـازمانی تـدوین گردیـده و مـا کارکنـان  سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان
خدمتگزاران مردم شریف تمام تلاش و همت خود را برای رعایت اصول و مفاد منشور زیر به کار خواهیم بست. 

       وقت شناسی، نظم و انضباط در امور، پوشش مناسب و آراستگی ظاهری در محیط کار که از دستورات اکید دیـن مبـین اسـلاماست را سرلوحه خود قرار خواهیم داد.

       سعی خواهیم نمود با ایجاد فضای همدلی بین همکاران، محیطی پر نشاط برای انجام امور مردم فراهم نماییم.

       دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمان به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتها به کار می گیریم.

       رعایت ادب، خوشرویی و آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی و مؤثر به مردم و بیمه شدگان را از وظایف اصلی خـودمی دانیم.

       روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادهای سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان می دانیم.

       ارائه خدمات با کیفیت و مؤثر به بیمه شده و تأمین کنندگان خدمت بر پایه عدالت و انصاف و بدون تبعـیض (قـومی، جنسـیتی،خویشاوندی و ...) را وظیفه خود می دانیم.

       از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، تبعیض و ... پرهیز نموده و سعی جدی در سالم سازی محیط اداری خواهیم نمود.

       با نشان دادن علاقمندی و عشق به خدمت و تلاش مستمر و پویا در جلب رضایت مندی کلیه ذینفعان اقدام خواهیم نمود.

       اطلاع رسانی مناسب و روزآمد به بیمه شدگان و تأمین کنندگان خدمت در مورد قوانین و مقررات و ضـوابط کـاری را سـرلوحهوظایف خود قرار خواهیم داد.

       در راستای استیفای حقوق تأمین کنندگان خدمت اعم از عدالت در همکاری، رسیدگی به هنگام و دقیق اسناد و پرداخت به موقع مطالبات آنان گام بر می داریم.

       رازداری و عدم افشاء اسناد و اطلاعات محرمانه اعم از مستندات سازمانی و محتویات پرونده هـای پزشـکی بیمـه شـدگان ازوظایف قطعی و مسلم ماست و تمام مساعی
خود را در حفظ اسرار مردم و سازمان معمول خواهیم نمود.

       با بهره گیری از نقطه نظرات مفید و سازنده بیمه شدگان و سایر ذینفعان در  بهبود و اصلاح فرآیندها در راستای ارتقای سازمان تلاش می نمائیم.

       سعی می نماییم تا فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع به یک ارزش حاکم در سازمان تبدیل شود.

       همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش می دانیم.

01 ST 001 01    کد مدرک